Как да регулирате яркостта на екрана на компютъра автоматично и ръчно

Често има нужда от увеличаване или намаляване на яркостта на екрана, това действие може да се извърши ръчно или да се настрои системата, така че да променя всичко автоматично. В днешната статия ще разгледаме и двете опции за регулиране на яркостта на екрана в Windows.

Как ръчно да регулирате яркостта на лаптоп или таблет

Повечето лаптопи имат клавиши за яркост на екрана на своите клавиатури. Например на много лаптопи samsung можете да увеличите яркостта, като задържите клавиша Fn и натиснете стрелката нагоре, и да я намалите, като задържите клавиша Fn и натиснете стрелката надолу. Обикновено върху клавишите за увеличаване или намаляване на яркостта на екрана се рисува нещо подобно на слънцето. Тези клавиши могат да бъдат разположени в най-горния ред (F1-F12), тоест, ако видите нарисувано слънце на клавиша F3, тогава с този бутон можете да увеличите или намалите яркостта (понякога трябва да задържите клавиша Fn, докато натискате такива клавиши).

Можете също да регулирате яркостта на екрана, като използвате настройките на Windows. Това е полезно, ако клавиатурата ви няма клавиши за яркост или ако използвате таблет.

За да промените яркостта в Windows 10 - щракнете върху иконата на батерията в областта за уведомяване, в прозореца, който се отваря, изберете плочката за яркост. Всеки път, когато щракнете върху плочката, яркостта ще се промени с 25%. Можете също да намерите плочката за яркост в центъра за уведомяване.

Настройките за яркост на екрана могат да бъдат намерени в настройките на Windows 10. Отидете на „Старт“ => Настройки => Система => Екран => в полето „Настройка на нивото на яркост“, преместете плъзгача, като по този начин увеличите или намалите яркостта.

В Windows 7 и 8 можете да промените яркостта на екрана чрез контролния панел в захранването. Захранването може да бъде намерено и през лентата за търсене, под плановете за захранване има плъзгач за яркост.

В Центъра за мобилност на Windows можете също да промените яркостта на екрана с помощта на плъзгач, за да го стартирате в Windows 10 и 8.1 - щракнете с десния бутон върху Старт и изберете от списъка.

Как ръчно да регулирате яркостта на външен дисплей

Ако използвате обикновен компютър, можете да промените яркостта на екрана на монитора. Често бутоните за яркост са разположени на самия монитор или върху него има бутон от менюто, в който можете да използвате стрелките, за да намерите яркостта и да използвате клавишите +, за да я промените.

Автоматично регулиране на яркостта на лаптопа и таблета, в зависимост от това дали сте свързани към зарядно устройство или не

Чрез захранването можете да регулирате яркостта на екрана по време на зареждане на устройството и по време на работа без зареждане. За да направите това, трябва да отворите "Захранване", т.е. да напишете в лентата за търсене "Захранване" => да го отворите.

Отиваме на „Настройване на плана за захранване“ (до името на плана за захранване).

Тук можете да регулирате яркостта, когато сте свързани към мрежата и когато зареждането е изключено. Можете да направите тези настройки за всеки план за захранване.

Как да настроите автоматичен контрол на яркостта въз основа на оставащото зареждане на батерията

Можете да настроите автоматичното регулиране на яркостта на вашето устройство, в зависимост от заряда. Тоест, можете да го поставите така, че с определено оставащо зареждане на вашето устройство, яркостта да намалее. В Windows 10 можете да конфигурирате тази настройка, като използвате функцията "спестяване на батерията".

Отидете на Старт => Настройки => Система => Икономия на батерията => Опции за пестене на батерията

В следващия прозорец можете да активирате или деактивирате режима "Икономия на батерията", в този режим яркостта автоматично намалява, когато остане определен процент от зареждането. Процентът на зареждане, при който яркостта ще намалее, може да се настрои чрез преместване на плъзгача. За съжаление няма начин да зададете колко да намалите яркостта. Ако свържете зарядното устройство, яркостта автоматично ще се възстанови.

Има и различни приложения за автоматично регулиране на яркостта на екрана, но мисля, че стандартните функции трябва да са достатъчни за вас и защо да запушвате компютъра с ненужни приложения? Ако има допълнения - пишете коментари! Успех 🙂