Как да прегледате груповите правила, приложени към вашия потребител в Windows 10

В днешната статия ще разгледаме как да видите по различни начини кои групови политики се прилагат към вашия акаунт в Windows.

 Прегледайте груповите правила, приложени към вашия потребител, в Резултантния набор от правила

В лентата за търсене или в менюто "Изпълнение" (извикано от бутоните Win + R) въведете командата  rsop.msc и натиснете Enter.

В отворения прозорец можете да видите всички активирани политики.

Преглеждайте груповите правила, приложени към вашия потребител, като използвате командния ред или PowerShell

Отворете командния ред (администратор) или Windows PowerShell (администратор).

Въведете  командата GPResult /hd:\gp.html / f  и натиснете Enter (пътят за запазване и името на файла са маркирани в червено, можете да ги промените).

Отворете получения файл чрез всеки браузър.

Това е всичко за днес, ако знаете други начини - пишете в коментарите! Успех 🙂