Как да центрирате вертикално текста по страница в Microsoft Word

Трябва да направите титулна страница за вашия отчет? Можете да го създадете много просто и ефективно, като подравните както хоризонтално, така и вертикално. Подравняването на текста хоризонтално в центъра няма да бъде трудно - можете да направите това, като изберете желания текст и в менюто "Начало" в раздела "Абзац" кликнете върху бутона "Център".

Но толкова ли е лесно с вертикално центриране? Също така е просто и в днешната статия ще разгледаме как да го направим.

Преди да можете да подравните заглавната страница, трябва да я отделите от останалата част от текста. Това е единственият начин, по който можете да направите текста вертикално центриран. Поставете курсора пред текста, който искате да поставите на друга страница, след което в горното меню кликнете върху раздела "Вмъкване", изберете "Страници" и кликнете върху "Прекъсване на страницата".

След като получим текста, който ни е необходим за заглавната страница => поставете курсора навсякъде на заглавната страница и отидете в раздела на менюто "Layout".

В секцията „Настройки на страницата“ кликнете върху долния десен ъгъл.

В отворения прозорец „Настройка на страница“ изберете раздела „Източник на хартия“.

В раздела „Страница“ кликнете върху „Вертикално подравняване“ и изберете „Център“.

Сега текстът на заглавната ви страница е центриран вертикално спрямо страницата.

Центрирането на текст може да ви помогне много при създаването на малки текстови документи като бизнес писма или всеки друг документ, който съдържа минимум текст, като същевременно значително подобрява външния им вид.

Успех и добро настроение =)