Как да намерите серийния номер на твърдия диск в Windows

Серийният номер ви позволява да идентифицирате продукта и да получите допълнителна информация за него, като често го търсите за целите на инвентара. В днешната статия ще разгледаме няколко начина да разберем серийния номер на твърдия диск в Windows.

  Намерете серийния номер на твърдия диск в командния ред

1. Отворете командния ред: един от начините е да щракнете с десния бутон върху менюто "Старт" и да го изберете от списъка.

2. Въведете  wmic diskdrive get model, name, serialnumber  и натиснете Enter.

Намерете серийния номер на твърдия диск в PowerShell

1. Отворете PowerShell: един от начините е да въведете PowerShell в лентата за търсене и да го изберете от намерените резултати.

2. Въведете командата  Get-WMIObject win32_physicalmedia | Форматирайте списъчния маркер, сериен номер и натиснете Enter.

Намерете серийния номер на вашия твърд диск на етикета

На всеки твърд диск производителят залепва етикет, намерете S / N върху него.

Това е всичко за днес, ако имате добавки или знаете други начини - пишете коментари! Успех 🙂