Как да изтрия файл в Windows 10

В днешната статия ще разгледаме как да изтриете файл в Windows 10 по различни начини.

Изтрийте файла с помощта на клавишна комбинация

1 . Изберете файла, който искате да изтриете, и натиснете бутоните:

Ctrl + D     - за изтриване в кошчето,

Del               - за премахване в кошчето,

Shift + Delete  - за да изтриете напълно заобикаляйки кошчето.

2 . Ако бъдете помолени за потвърждение за изтриване на файла, кликнете върху "Да".

Премахнете файла от лентата на Explorer

1 . Отворете File Explorer (Win + E).

2 . Кликнете върху раздела „Начало“ => изберете файла, който искате да изтриете => кликнете върху „Изтриване“ (вижте екранната снимка по-долу) или щракнете върху стрелката до „Изтриване“, изберете „Добавяне в кошчето“ или „Изтриване за постоянно“.

3. Ако бъдете помолени за потвърждение за изтриване на файла, щракнете върху "Да".

Премахване на файла от контекстното меню

1 . Щракнете с десния бутон върху файла, който искате да изтриете, и изберете „Изтриване“ от контекстното меню.

2 . Ако бъдете помолени за потвърждение за изтриване на файла, кликнете върху "Да".

Изтрийте файла в командния ред

1 . Отворете командния ред: един от начините - в лентата за търсене или в менюто "Изпълнение" (извикано от бутоните Win + R) въведете  cmd  и натиснете бутона Enter.

2 . В нашия пример ще изтрием файла Screenshot (11) .png на устройството D: \ в папката 1234: въведете командата del / f / s / q / a "d: \ 1234 \ Screenshot (11) .png" и натиснете бутона Въведете. Ако трябва да изтриете файла Screenshot (11) .png, който се намира на устройството C: в папката temp, бихте изпълнили командата del / f / s / q / a "C: \ temp \ Screenshot (11) .png"

Изтрийте файла в PowerShell

1 . Отворете PowerShell: един от начините - в менюто "Run" (стартирайте с натискане на бутоните Win + R) въведете PowerShell  и натиснете бутона Enter.

2 . В нашия пример ще изтрием файла Screenshot (11) .png на устройството D: \ в папката 1234: въведете командата Remove-Item -Path "D: \ 1234 \ Screenshot (11) .png" -Force  и натиснете бутона Enter. Ако трябва да изтриете файла Screenshot (11) .png, който се намира на C: устройството в папката temp, бихте изпълнили командата Remove-Item -Path "C: \ temp \ Screenshot (11) .png" -Force

Това е всичко за днес, ако знаете други начини - пишете в коментарите! Успех 🙂