Как да деактивирам (активирам) IPv6 в Windows

Днес ще разгледаме как да активирате или деактивирате Интернет протокол версия 6 (IPv6) за всички или специфични мрежови адаптери в Windows 7, 8 и 10.

Деактивирайте (активирайте) IPv6 в свойствата на адаптера

1.  В лентата за търсене или в менюто Run (стартирайте с натискане на клавишите Win + R) въведете командата  ncpa.cpl  и натиснете клавиша Enter.

2. Щракнете с десния бутон върху желания мрежов адаптер и изберете "Properties".

3. За да активирате IPv6 за избрания адаптер, поставете отметка в квадратчето до IP версия 6 (TCP \ IPv6), за да деактивирате - махнете отметката и щракнете върху "OK".

Деактивирайте (активирайте) IPv6 за конкретен мрежов адаптер в PowerShell

Този метод може да се използва в Windows 8.1 и Windows 10.

1.  Отворете PowerShell като администратор.

2. За да видите текущото състояние на IPv6 за всички мрежови адаптери, напишете Get-NetAdapterBinding -ComponentID ms_tcpip6 и натиснете Enter. Запишете името на мрежовия адаптер (например „Ethernet“), за който искате да активирате или деактивирате IPv6.

3. За да активирате IPv6, въведете командата Enable-NetAdapterBinding -Name "Ethernet" -ComponentID ms_tcpip  (заменете маркираното в червено с името на вашия мрежов адаптер) и натиснете Enter.

За да деактивирате IPv6, въведете Disable-NetAdapterBinding -Name "Ethernet" -ComponentID ms_tcpip6 (заменете този, маркиран в червено с името на вашия мрежов адаптер) и натиснете Enter.

Деактивирайте (активирайте) IPv6 за всички мрежови адаптери в PowerShell

Този метод може да се използва в Windows 8.1 и Windows 10.

1.  Отворете PowerShell като администратор.

За да активирате IPv6, въведете командата Enable-NetAdapterBinding -Name "*" -ComponentID ms_tcpip6  и натиснете Enter.

За да деактивирате IPv6, въведете Disable-NetAdapterBinding -Name "*" -ComponentID ms_tcpip6  и натиснете Enter.

Това е всичко за днес, ако знаете други начини - пишете в коментарите! Успех 🙂