Разглобяване на Toshiba Satellite C850

В днешната статия разглобяване на лаптопа Toshiba Satellite C8502: извадете твърдия диск, RAM, устройството, клавиатурата, премахнете охлаждащата система. За разглобяване са ни необходими: отвертка, пинсета, пластмасова карта, четка (за почистване от прах) и термопътека (ако има планове за нейната подмяна).

1. Издърпайте резетата отстрани (червени стрелки) и издърпайте батерията по протежение на зелената стрелка

извадете батерията Toshiba Satellite C850

2. Развийте един болт (червена стрелка) и отстранете капака, който крие твърдия диск и RAM

Разглобяване на Toshiba Satellite C850

Разглобяване на Toshiba Satellite C850

3. Твърдият диск е изваден по посока на зелената стрелка, натиснете резетата (зелени стрелки) отстрани и издърпайте RAM паметта

Разглобяване на Toshiba Satellite C850

4.  Развийте болта близо до червената стрелка и издърпайте устройството по протежение на зелената стрелка

премахване на устройство Toshiba Satellite C850

5. Клавиатурата се държи отдолу с три ключалки, издърпваме ги с пинсета и повдигаме клавиатурата

премахнете клавиатурата Toshiba Satellite C850

6. Под клавиатурата издърпайте лентовия кабел и извадете клавиатурата

Разглобяване на Toshiba Satellite C850

Разглобяване на Toshiba Satellite C850

7. На мястото, където е била клавиатурата, издърпайте три бримки

Разглобяване на Toshiba Satellite C850

8. Обърнете лаптопа и развийте всички болтове, обозначени с червените стрелки

Разглобяване на Toshiba Satellite C850

9. На мястото, където беше задвижването - трябва да развиете един болт

Разглобяване на Toshiba Satellite C850

10. Свалете капака от лаптопа

Разглобяване на Toshiba Satellite C850

11. Модулът Wi Fi държи един болт (червена стрелка), развийте го, разкачете проводниците, посочени от зелените стрелки, и издърпайте модула.  В системата на охлаждане се провежда чрез осем болта (червени стрелки) и лентов кабел (зелени стрелки). Развийте останалите болтове (червени стрелки), разкачете кабелите, посочени от зелените стрелки, и разкачете платката от долния капак

Разглобяване на Toshiba Satellite C850

Разглобяване на Toshiba Satellite C850

Разглобяване на Toshiba Satellite C850

Разглобяване на Toshiba Satellite C850

Разглобяване на Toshiba Satellite C850

Това завършва разглобяването на лаптопа Toshiba Satellite C850, почистваме всичко от прах и го сглобяваме в обратен ред. Успех 🙂