Демонтиране на HP Probook 4530S

В днешната статия разглобяване на лаптопа HP Probook 4530S в снимки: извадете батерията, твърдия диск, RAM, премахнете клавиатурата, Wi Fi модула, извадете устройството и премахнете охлаждащата система. За разглобяване са ни необходими: отвертка, пинсета, пластмасова карта, четка за прах и термо паста.

1.  Зелени резета отстрани и  издърпайте батерията  по червената стрелка

Извадете батерията на HP Probook 4530S

Демонтиране на HP Probook 4530S

2.  Развийте болта, към който сочи червената стрелка и свалете от нас капака, който крие твърдия диск, RAM и Wi Fi модула

Демонтиране на HP Probook 4530S

Демонтиране на HP Probook 4530S

Демонтиране на HP Probook 4530S

3.  За  да извадите RAM - трябва да преместите резетата отстрани (зелени стрелки); за  да извадите твърдия диск - трябва да развиете четирите болта (червени стрелки) и да издърпате зелената стрелка

издърпайте твърдия диск на HP Probook 4530S

4.  Извадете проводника и издърпайте Wi Fi модула

издърпайте Wi-Fi модула HP Probook 4530S

Демонтиране на HP Probook 4530S

5.  Развийте болта близо до червената стрелка и издърпайте устройството.

Извадете устройството HP Probook 4530S

6.  Развийте двата болта (червени стрелки) и започнете да премахвате клавиатурата

Премахнете клавиатурата на HP Probook 4530S

Демонтиране на HP Probook 4530S

7.  Повдигнете черния резе и издърпайте клавиатурата

Демонтиране на HP Probook 4530S

8.  Развийте болтовете там, където има червени стрелки

Демонтиране на HP Probook 4530S

Демонтиране на HP Probook 4530S

Демонтиране на HP Probook 4530S

Демонтиране на HP Probook 4530S

9.  Издърпваме кабелите на мястото, където е била клавиатурата

Демонтиране на HP Probook 4530S

Демонтиране на HP Probook 4530S

10.  Развийте болтовете, обозначени с червените стрелки

Демонтиране на HP Probook 4530S

Демонтиране на HP Probook 4530S

11.  Когато сваляте горния капак, обърнете внимание, че между него и долния капак трябва да разкачите лентовия кабел (тоест повдигнете черния резе и издърпайте лентовия кабел)

Демонтиране на HP Probook 4530S

Демонтиране на HP Probook 4530S

12.  Червените стрелки сочат към кабелите, които трябва да се разкачат, зелената стрелка сочи към болта, който трябва да се развие

Демонтиране на HP Probook 4530S

13. От   другата страна на дъската - трябва да разкачите три бримки (червени стрелки)

Демонтиране на HP Probook 4530S

Демонтиране на HP Probook 4530S

Демонтиране на HP Probook 4530S

14.  Развийте пет болта и извадете охладителната система

Демонтиране на HP Probook 4530S

Това е всичко, разглобяването на лаптопа HP Probook 4530S приключи, почистваме всичко от прах, сменяме термопастата и я сглобяваме в обратен ред. Успех 🙂