Регулирайте силата на звука за отделни устройства и приложения в Windows 10

С помощта на миксера за сила на звука можете да регулирате звука на цялата система като цяло или силата на звука на отделни устройства и отделни приложения. В тази статия ще разгледаме как да променим нивото на силата на звука на отделните приложения и устройства, без да променяме общия обем на системата в Windows 10.

1. Щракнете с десния бутон на мишката върху иконата за сила на звука, намираща се в лентата на задачите в областта за уведомяване и изберете „Open Volume Mixer“ от менюто, което се появява.

2. Ако искате да промените звука за дадено приложение, той трябва да е отворен, преди да отворите миксера за сила на звука. По същия начин устройството, ако искате да промените нивото на звука за него, трябва да бъде свързано, преди да отворите миксера за сила на звука. Ако приложението работи и устройството е свързано, ще го видите в миксера за сила на звука, пред него, спуснете плъзгача или го вдигнете, като по този начин увеличите или намалите нивото на звука.

Това е всичко за днес, ако имате някакви допълнения - пишете коментари! Успех 🙂