Деактивирайте миниатюри на отворени приложения в лентата на задачите на Windows 10

Ако задържите курсора на мишката върху иконата на отворено приложение в Windows 10, ще видите миниатюра на отворения прозорец. В днешната статия ще разгледаме как да деактивираме миниатюри на отворени приложения в лентата на задачите.

Препоръчително е да създадете точка за възстановяване на системата, преди да редактирате системния регистър.

1. Отворете редактора на системния регистър: в лентата за търсене или в менюто за изпълнение (стартирайте с натискане на клавишите Win + R) въведете  командата regedit  и натиснете клавиша Enter.

2. Отидете до пътя  HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Explorer \ Advanced. Кликнете върху параметъра Advansed с десния бутон на мишката => изберете "New" => "DWORD (32-bit) параметър" => наименувайте параметъра  ExtendedUIHoverTime

3. Отворете параметъра  ExtendedUIHoverTime  => в полето "Стойност" въведете  9000 и щракнете върху "OK". Всъщност вие задавате времето в милисекунди след колко време ще се показва миниатюрата и вероятността да държите курсора на тази икона толкова дълго е много малка.

4. Затворете редактора на системния регистър, рестартирайте Windows Explorer или компютъра, за да влязат в сила промените.

Това е всичко за днес, ако знаете други методи или имате допълнения - пишете коментари! Успех 🙂